כיצד למצוא מנחה

אניה בלום

אניה בלום

TRE™ Level III Trainee
TRE™ Level II Practitioner
פיזיותרפיסטית מוסמכת

anya@tre-israel.com
anya bloom